Mantolama sistem uygulamalarında, bina kenarları ve köşeleri (Şekil 1), pencereler (Şekil 2) ile kapı kenarları (Şekil 3) çatlama riski yüksek ve mekanik zorlamaların en fazla olduğu bölgelerdir. Düzgün ve darbelere dayanıklı köşeler elde etmek için Teknosistem Fileli PVC Köşe Profili kullanılır.
Köşe profili, ince bir kat sıva çekilerek ilk kat sıva harcı içine yerleştirilir ve üzerine donatı filesi uygulanır. Fileli köşe profillerini kullanmak hem işçilik maliyetinden hem de zamandan tasarruf edilmesini sağlar. Ayrıca montaj sırasında yaşanabilecek yanlış uygulama riskini en aza indirir.