Teknosistem yapıştırma harcı, paketin arkasında yazan talimatlar doğrultusunda hazırlanmalıdır. Mantolama yapılacak yüzeyin eğriliğine ya da düzgün olmasına bağlı olarak yapıştırma harcının uygulama yöntemi değişir.
Yüzey düzgünse “Tüm Yüzeye Yapıştırma Metodu” uygulanarak yapıştırma harcı ısı yalıtım levhasının tamamına mala veya uygun bir taraklı malayla sürülür (Şekil 1).
Yüzeyde seviye farklılıkları ya da eğrilikler varsa “Şerit ve Noktasal Sürme Metodu” uygulanarak yapıştırma harcı ısı yalıtım levhasının arkasına tüm kenarlar boyunca kesintisiz olarak şerit halinde, orta bölümlerine ise noktasal halde malayla sürülür (Şekil 2). Bu yöntemde ısı yalıtım levha yüzeyinin %40’ı yapıştırıcıyla kaplanmalıdır.
Levha arkasına yapıştırma harcı uygularken kenarlardan taşmamasına dikkat edilmelidir (Şekil 3).